Basisopleiding

Inleiding
Voor het krijgen van een bevoegdheid tot het aanbieden van ARopMaat dienen behandelaren universitair (psychologie of orthopedagogiek) of hbo (sociaal-agogisch) opgeleid te zijn en kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Naast deze reguliere opleidingseisen is het voor het behoud van de programma-integriteit noodzakelijk om de driedaagse ARopMaat-basisopleiding te volgen. In deze opleiding (er bestaat een opleiding voor de Jeugd en JoVo versie en een opleiding voor de versie voor volwassen) wordt eerst uitleg gegeven over het theoretische kader van de ARopMaat en de wijze waarop verandering wordt gerealiseerd. Vervolgens worden de modules doorgenomen en verschillende oefeningen uitgeprobeerd en/of gedemonstreerd. Ook wordt de deelnemer gestimuleerd sensitiever te worden voor leerstijlen en transcultureel behandelen.

Kosten
Er wordt per behandelaar 500 euro (exc. btw.) voor de driedaagse basisopleiding gevraagd. Na aanmelding wordt het materiaal vooraf aan de opleiding digitaal aangeleverd, de instelling mag het materiaal dan vrij gebruiken mits het aangeboden wordt door gecertificeerde behandelaars (of in opleiding) die zich houden aan het protocol.

Als een instelling een basisopleiding van drie dagen op locatie wil organiseren, dan wordt er bij één opleider 3500 euro gevraagd exclusief btw, maar inclusief reiskosten, uitgaande van een tweedaagse opleiding inclusief één terugkomdag. De groep mag dan niet groter dan 12 personen zijn.
Een booster op locatie kost 1000 euro (excl. btw, inclusief reiskosten en reistijd.). Aansluiten bij een reguliere booster kost 150 euro (excl. btw) per persoon. Er wordt jaarlijks 550 euro (excl. btw) in rekening gebracht in verband met het begeleiden van de programmaverantwoordelijke (= o.a. 3 supervisiedagen per jaar).

Vragen over data basisopleiding?
Als u vragen heeft over de data en locatie van de basisopleiding, kunt u uw vraag stellen via: larissa.hoogsteder@behandelingopmaat.nl.