Basisopleiding

Inleiding
Voor het krijgen van een bevoegdheid tot het aanbieden van ARopMaat dienen behandelaren universitair (psychologie of orthopedagogiek) of hbo (sociaal-agogisch) opgeleid te zijn en kennis van en ervaring te hebben met cognitieve gedragstherapie. Naast deze reguliere opleidingseisen is het voor het behoud van de programma-integriteit noodzakelijk om de driedaagse ARopMaat-basisopleiding te volgen. In deze opleiding (er bestaat een opleiding voor de Jeugd en JoVo versie , een opleiding voor de versie voor volwassen of een gecombineerde versie) wordt eerst uitleg gegeven over het theoretische kader van de ARopMaat en de wijze waarop verandering wordt gerealiseerd. Vervolgens worden de modules doorgenomen en verschillende oefeningen uitgeprobeerd en/of gedemonstreerd. Ook wordt de deelnemer gestimuleerd sensitiever te worden voor leerstijlen en transcultureel behandelen.

Kosten
Er wordt per behandelaar 450 euro (excl. btw.) voor de driedaagse basisopleiding gevraagd. Na aanmelding wordt het materiaal vooraf aan de opleiding digitaal aangeleverd, de instelling mag het materiaal dan vrij gebruiken mits het aangeboden wordt door gecertificeerde behandelaars (of behandelaars in opleiding) die zorgdragen voor voldoende programma-integriteit.

Als een instelling een basisopleiding van drie dagen op locatie wil organiseren, dan wordt er bij één opleider 3750 euro gevraagd exclusief btw, maar inclusief reiskosten, en voorbereidingstijd. De groep mag dan niet groter dan 14 personen zijn.
Een booster op locatie kost 1200 euro (excl. btw, inclusief reiskosten en reistijd.). Er wordt verder per instelling jaarlijks 550 euro (excl. btw) in rekening gebracht in verband met het begeleiden van de programmaverantwoordelijke (= o.a. 3 supervisiedagen per jaar) en als bijdrage wegens het doorontwikkelen van het behandelprogramma.

Vragen over data basisopleiding?
Als u vragen heeft over de data en locatie van de basisopleiding, kunt u uw vraag stellen via: larissa.hoogsteder@behandelingopmaat.nl.