Links

Aanvullende informatie is te vinden via onderstaande links:

  • De Waag is de oudste en grootste aanbieder van ambulante forensische expertise. Met behandeling, onderzoek en advies dragen we bij aan een veiliger maatschappij. Onze forensisch specialisten leveren maatwerk voor iedere individuele cliënt van 12 jaar en ouder. Daarbij werken we met de nieuwste, effectiefste en evidence based behandelmethoden. Veiligheid staat steeds centraal. Dat start bij de cliënt en zijn directe netwerk en werkt door in de verdere omgeving. De Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten (voorheen Van der Hoeven Stichting).
  • Erkenningscommissie gedragsinterventies Justitie De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie toetst de kwaliteit van gedragsinterventies voor jeugdigen en volwassenen. Van goedgekeurde interventies mag worden verwacht dat zij recidive verminderen of voorkomen. Zo levert de Erkenningscommissie een bijdrage aan een veiliger Nederland.
  • Het Nederlandse Jeugdinstituut Het Nederlands Jeugdinstituut / NJi heeft als doel: het bevorderen van de lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren én van de sociale en pedagogische kwaliteit van de wereld waarin zij leven.