AR op Maat

ARopMaat (Ambulant) Jeugd en Jongvolwassen

Inleiding
ARopMaat is ontstaan vanuit de praktijk van een Justitiële Jeugdinrichting, waarin gewerkt werd met jeugdigen die behandeling kregen opgelegd. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van ARopMaat, een behandelprogramma waarbij praktijkervaringen werden gecombineerd met de meest recente wetenschappelijk inzichten. In ARopMaat zijn interventie-onderdelen geïntegreerd waarvan verschillende meta-analyses uitwezen dat zij recidiveverlagend werkten bij jeugdigen met (ernstige) agressieproblematiek. Zo is de interventie gebaseerd op de RNR principes (risk-need-responsivity; Andrews & Bonta, 2010). Volgens deze principes is het van belang dat de intensiteit van de behandeling (frequentie en duur) is afgestemd op het recidiverisico (risicoprincipe), de behandeldoelen gerelateerd zijn aan de criminogene risicofactoren (behoefteprincipe) en dat de behandeling is afgestemd op de leerstijl, het motivatieniveau, de ontvankelijkheid voor de interventie en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige (responsiviteitsprincipe). lees meer……

ARopMaat (Ambulant) Volwassenen

Inleiding
Er bestaat inmiddels ook een AR op Maat versie voor cliënten die volwassenen zijn zowel voor de klinische als ambulante setting. Deze versies zijn ontwikkeld door Dr. L.M. Hoogsteder en verbeterd en doorontwikkeld in samenwerking met Prof. Dr. Stefan Bogaerts en diverse behandelaren van de Waag, van der Hoeve kliniek, het Dok en de Kijvelanden. De doorontwikkeling is gesubsidieerd door KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg; www.kfz.nl). De versie voor volwassenen mag daardoor vrij worden gebruikt, mits er aan de opleidingseisen is voldaan en de programma-integriteit wordt gewaarborgd. De ambulante versie voor volwassen is in 2015 voorlopig erkend door de Erkenningscommissie. Er bestaat sinds januari 2017 een versie voor volwassenen met een LVB. Deze versie is eigendom van Larissa Hoogsteder, de Waag, en Humanitas. lees meer…