Home

 

Op deze website wordt informatie gegeven over een testinstrument en verschillende erkende gedragsinterventies (behandelvormen). Het gaat om:

  1. Agressie Regulatie op Maat (Ambulant) voor jeugd  en Jongvolwassenen;
  2. Agressie Regulatie op Maat (Ambulant)  voor volwassenen (ook een versie voor LVB)
  3. Sociale Vaardigheidstraining  op Maat;
  4. De Lijst Irrationele Gedachtes.

Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat) en Sociale Vaardigheidstraining op Maat (SoVa op Maat) zijn ontstaan vanuit de praktijk van een Justitiële Jeugdinrichting, waarin gewerkt werd met jeugdigen die behandeling kregen opgelegd. Het bleek dat in deze setting behoefte was aan een intensief en op maat gesneden programma voor jeugdigen met ernstige agressieproblematiek of een tekort aan sociale vaardigheden en een matig tot (zeer) hoog recidiverisico. De keuze voor de thema’s die behandeld worden in de interventies en de oefeningen die hierbij gebruikt worden, komen voort uit jarenlange ervaring in het geven van verschillende therapievormen aan jongeren en volwassenen met ernstige agressieproblematiek. De ervaring is zowel in een gesloten residentiële als in een ambulante setting opgedaan. De ingezette oefeningen zijn daardoor goed bruikbaar bij de specifieke doelgroep en roepen relatief weinig weerstand op. De gebruikte methoden en het theoretische kader zijn getoetst aan wetenschappelijk onderzoek.

Er is inmiddels empirisch bewijs voor de werking van ARopMaat voor Jongvolwassenen. De residentiële versie is erkend en effectief bevonden volgens goede aanwijzingen, de ambulante versie is effectief bevonden volgens eerste aanwijzingen, net zoals SoVa op Maat. De jeugdversie van de ARopMaat is erkend als theoretisch goed onderbouwd. Zie verder de site van het NJI voor meer informatie.

Dr. Larissa Hoogsteder is hoofdontwikkelaar van De Lijst Irrationele Gedachtes (LIG) en de hierboven beschreven interventies. Zij is momenteel werkzaam als Hoofd Behandelzaken Waag Nederland (Jeugd en volwassenen).

Behoefte aan informatie?
Het is mogelijk informatie over de interventies te downloaden. Als u meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in het volgen van een basisopleiding, kunt u altijd contact opnemen.